Dramat czy przygoda

Dramat czy przygoda

Na to samo wydarzenie można spojrzeć z wielu różnych perspektyw. Nawet w błahej sytuacji da się dostrzec dramat i sporo osobistej tragedii. Z drugiej strony poważne bolesne doświadczenia bywają postrzegane w kategoriach cennej lekcji. Czegoś co uczy i pozwala stać się lepszym, silniejszym czy chociażby bardziej zdystansowanym do siebie i świata. Aleksandra Radomska zachęca do nabrania owej perspektywy. Przyjęcia postawy bardziej opartej na luzie i pozwalającej na bycie niedoskonałym, ale możliwie zadowolonym z obecnego stanu rzeczy. Mam wątpliwość ze strony www.taniaksiazka.pl to świetny tytuł dla każdego, komu przynajmniej raz na jakiś czas zdarza się czuć:

  • nierozumianym,
  • dotkliwie nieidealnym,
  • pogubionym wśród oczekiwań innych.

Cenna lekcja pod płaszczykiem rozrywki

Książka Aleksandry Radomskiej na pozór wydaje się należeć do gatunku lekkich i przyjemnych. Faktycznie, czyta się szybko, momentami nie sposób się też nie uśmiechnąć. Gdzieś po drodze zyskuje się jednak przekonanie, że autorka ma sporo cennych przemyśleń. A także tytułowych wątpliwości, które zapewne podzieli z nią wielu czytelników. Bez umoralniania i wskazywania gotowych rozwiązań Radomska pokazuje, że poczucie bycia nieidealnym też może dawać sporo satysfakcji. Mam wątpliwość uczy akceptowania swojej niedoskonałości, od czego prowadzi znacznie krótsza droga do poczucia szczęścia. Współczesna rzeczywistość każdego obliguje do bycia zadowolonym z siebie. Niestety w tym celu trzeba spełnić mnóstwo warunków. Zdaniem autorki wspomnianej książki z błędnego koła cudzych oczekiwań i dojmującego poczucia obowiązku trudno się wyrwać. Nawet realizacja wszystkich narzuconych planów nie gwarantuje szczęścia. Przeciwnie, to ostatnie zależy wyłącznie od samego człowieka. Często przychodzi w momencie, kiedy zdecyduje się on postawić na swoim i odrzucić tak zwane dobre rady.

W powierzchownym świecie

Mam wątpliwość traktuje o wewnętrznej potrzebie sprzeciwu wobec obecnego kształtu świata. Płytkie rozmowy to kwintesencja powierzchownych znajomości. Wielu osobom zależy wyłącznie na ogrzaniu się w blasku sławy, to nic że tak wielu jest dzisiaj znanych z tak naprawdę nie wiadomo czego. Ludzie mają naturalną potrzebę posiadania dobrej opinii na swój temat. W dzisiejszych realiach prowadzi to jednak do paradoksalnych sytuacji i nieracjonalnego zachowania. Dawniej liczono się z opiniami znanych, na ogół bliskich osób. Dzisiaj na samoocenę wpływają komentarze anonimowych użytkowników sieci. Coraz trudniej o dystans, więc tym bardziej warto sięgnąć po przemyślaną książkę o wątpliwościach.

Jedzenie zdjęcie autorstwa azerbaijan_stockers - pl.freepik.com